ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי כ״ג. חשוון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
08:41
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:46
שקיעת החמה (שקיעה):
17:12
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

התלמוד מציין כי כ"ג חשוון צויין כיום שמחה, שכן בו הוציאו את אבני המזבח שחיללו היוונים מבית המקדש.