ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 6. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:43
עלות השחר (עלות השחר):
05:16
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:01
זריחה (הנץ החמה):
08:40
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:47
שקיעת החמה (שקיעה):
17:13
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:26 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רעידת אדמה פקדה את העיר ליסבון שבפורטוגל והחריבה את רוב העיר, וכן את בית המשפט של האינקוויזיציה.