הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 6 נובמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:43
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:02
זריחה (הנץ החמה):
08:41
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:43
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:25
הדלקת נרות:
16:47
שקיעת החמה (שקיעה):
17:13
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):