ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 5. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:42
עלות השחר (עלות השחר):
05:15
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
08:40
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:44
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:48
שקיעת החמה (שקיעה):
17:14
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:34 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):