ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 4. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:41
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:00
זריחה (הנץ החמה):
08:40
סוף זמן קריאת שמע:
09:34
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:49
שקיעת החמה (שקיעה):
17:26
צאת השבת:
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי שלום דובער שניאורסאהן, האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, המכונה האדמו"ר הרש"ב, נולד ביום זה.

לאחר פטירת אביו, רבי שמואל, קיבל על עצמו רבי שלום דובער את הנהגת חסידות חב"ד. במשך 38 השנים הבאות, הוא אמר וכתב למעלה מאלפיים מאמרי חסידות הכוללים ניתוחים מעמיקים ביותר של תורת חסידות חב"ד. הוא גם ייסד את ישיבת "תומכי תמימים", הראשונה מסוגה שכללה לימוד את החלק בתורה המכונה 'נגלה', כתלמוד, לצד החלק הפנימי, תורת החסידות.

בסוף ימיו אירעה המהפכה הקומוניסטית, והוא עודד את חסידיו להמשיך בהפצת התורה והמצוות למרות הדיכוי הקומוניסטי. מערכה זו נמשכה ותוגברה על-ידי בנו, רבי יוסף יצחק.