ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ז. כסלו ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:01
עלות השחר (עלות השחר):
05:35
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
08:53
סוף זמן קריאת שמע:
09:45
סוף זמן תפילת שחרית:
11:29
חצות (היום):
11:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:29
חצות הלילה (הלילה):
51:48 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ביום זה עזרא הסופר עלה לבית המקדש, צם, התפלל ובכה ברבים. קבוצה גדולה של אנשים התקבצו סביבו, ואלו שהיו נשואים לגויות נשבעו לעזוב את נשותיהם הנוכריות.

עזרא הוציא קריאה לכל העם שהתגורר בארץ להופיע בבית המקדש בעוד שלושה ימים.