ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 3. נובמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:41
עלות השחר (עלות השחר):
05:14
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:59
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:34
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:49
שקיעת החמה (שקיעה):
17:15
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):