ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 26. נובמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:58
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:19
זריחה (הנץ החמה):
08:51
סוף זמן קריאת שמע:
09:43
סוף זמן תפילת שחרית:
11:27
חצות (היום):
11:55
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:37
שקיעת החמה (שקיעה):
17:16
צאת השבת:
23:28
חצות הלילה (הלילה):
52:07 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):