ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 24. נובמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:57
עלות השחר (עלות השחר):
05:31
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
08:50
סוף זמן קריאת שמע:
09:42
סוף זמן תפילת שחרית:
11:27
חצות (היום):
11:54
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:37
שקיעת החמה (שקיעה):
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:27
חצות הלילה (הלילה):
52:15 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

התלמוד מציין כי כ"ג חשוון צויין כיום שמחה, שכן בו הוציאו את אבני המזבח שחיללו היוונים מבית המקדש.