ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי כ״ח. חשון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:55
עלות השחר (עלות השחר):
05:29
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
08:49
סוף זמן קריאת שמע:
09:41
סוף זמן תפילת שחרית:
11:26
חצות (היום):
11:54
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:27
חצות הלילה (הלילה):
52:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):