ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי י״ט. חשוון ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:54
עלות השחר (עלות השחר):
05:28
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:14
זריחה (הנץ החמה):
08:48
סוף זמן קריאת שמע:
09:41
סוף זמן תפילת שחרית:
11:26
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:26
חצות הלילה (הלילה):
52:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):