ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי י״ח. חשוון ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:58
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:34
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:37
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:50
שקיעת החמה (שקיעה):
17:16
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):