Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ד חשון ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:58
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:34
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:37
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:46
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:51
שקיעת החמה (שקיעה):
17:28
צאת השבת:
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:59 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):