ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 2. נובמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:40
עלות השחר (עלות השחר):
05:13
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
05:59
זריחה (הנץ החמה):
08:39
סוף זמן קריאת שמע:
09:34
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:37
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:50
שקיעת החמה (שקיעה):
17:27
צאת השבת:
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש חשוון (המכונה גם מרחשוון).

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.