ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 18. נובמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:52
עלות השחר (עלות השחר):
05:26
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:13
זריחה (הנץ החמה):
08:47
סוף זמן קריאת שמע:
09:40
סוף זמן תפילת שחרית:
11:25
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:39
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:26
חצות הלילה (הלילה):
52:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בי"ז בחשוון נכנס נח אל התיבה ומבול החל לרדת על הארץ כשהוא משמיד את בני האדם ובעלי החיים. רק מי שהיה בתיבה - נח, משפחתו ובעלי החיים - שרדו את המבול.