ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי כ״ג. חשוון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:51
עלות השחר (עלות השחר):
05:25
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:11
זריחה (הנץ החמה):
08:46
סוף זמן קריאת שמע:
09:39
סוף זמן תפילת שחרית:
11:25
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:40
שקיעת החמה (שקיעה):
17:07
לילה (צאת הכוכבים):
23:26
חצות הלילה (הלילה):
53:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

התלמוד מציין כי כ"ג חשוון צויין כיום שמחה, שכן בו הוציאו את אבני המזבח שחיללו היוונים מבית המקדש.