ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 13. נובמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:48
עלות השחר (עלות השחר):
05:22
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:08
זריחה (הנץ החמה):
08:44
סוף זמן קריאת שמע:
09:37
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:42
שקיעת החמה (שקיעה):
17:08
לילה (צאת הכוכבים):
23:25
חצות הלילה (הלילה):
53:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):