ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת י״ח. חשוון ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:47
עלות השחר (עלות השחר):
05:21
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:07
זריחה (הנץ החמה):
08:43
סוף זמן קריאת שמע:
09:37
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:43
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
צאת השבת:
23:25
חצות הלילה (הלילה):
53:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):