ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 11. נובמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:47
עלות השחר (עלות השחר):
05:20
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:06
זריחה (הנץ החמה):
08:43
סוף זמן קריאת שמע:
09:37
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:21
הדלקת נרות:
16:43
שקיעת החמה (שקיעה):
17:10
לילה (צאת הכוכבים):
23:25
חצות הלילה (הלילה):
53:45 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בי"ז בחשוון נכנס נח אל התיבה ומבול החל לרדת על הארץ כשהוא משמיד את בני האדם ובעלי החיים. רק מי שהיה בתיבה - נח, משפחתו ובעלי החיים - שרדו את המבול.