ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 1. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:57
זריחה (הנץ החמה):
08:38
סוף זמן קריאת שמע:
09:33
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:51
שקיעת החמה (שקיעה):
17:17
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:07 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בי"ז בחשוון נכנס נח אל התיבה ומבול החל לרדת על הארץ כשהוא משמיד את בני האדם ובעלי החיים. רק מי שהיה בתיבה - נח, משפחתו ובעלי החיים - שרדו את המבול.