ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 6. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:22
עלות השחר (עלות השחר) | תחילת הצום:
05:54
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:28
חצות (היום):
12:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:19
שקיעת החמה (שקיעה):
18:44
לילה (צאת הכוכבים) | סיום הצום:
00:28
חצות הלילה (הלילה):
58:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
צום גדליה (נדחה)
הלכות ומנהגים

ביום זה אנו צמים ומתאבלים על מותו של גדליה בן אחיקם. מלבד הצום, במהלך התפילה אומרים "סליחות" מיוחדות ליום זה. הצום נקבע ליום ג בתשרי, אך מכיוון שהשנה הוא חל בשבת נדחה הצום ליום ראשון.

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים צז-צח-צט.