ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 4. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:53
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:29
חצות (היום):
12:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:57
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:00
הדלקת נרות:
18:22
שקיעת החמה (שקיעה):
18:46
לילה (צאת הכוכבים):
00:29
חצות הלילה (הלילה):
59:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שני של ראש השנה
הלכות ומנהגים

בהדלקת נרות בלילה השני של ראש השנה, וכן באמירת הקידוש, אנו אומרים את ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". אך מכיוון שימי ראש השנה נחשבים ל"יום אחד ארוך" ,יש להניח על השולחן ולכוון עליו בשעת הברכה. את הפרי אוכלים לאחר הקידוש.

גם היום, כפי שעשינו אמש, נתקע בשופר במהלך תפילת השחר (או לאחר-מכן).

מידע נוסף: מדוע אנו תוקעים בשופר?