ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 31. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:39
עלות השחר (עלות השחר):
05:12
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:57
זריחה (הנץ החמה):
08:38
סוף זמן קריאת שמע:
09:33
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:51
שקיעת החמה (שקיעה):
17:17
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:09 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

דון יצחק אברבנאל היה מנהיג בולט ביהדות ספרד בגירוש 1942. הוא היה שר בממלכה, אך בחר להצטרף לאחיו ולגלות עמם מספרד. הוא כתב פירוש מפורסם על התורה שנדפס בשנת 1579.