הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 30 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:38
עלות השחר (עלות השחר):
05:11
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
08:38
סוף זמן קריאת שמע:
09:33
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:48
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:31
הדלקת נרות:
16:53
שקיעת החמה (שקיעה):
17:18
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

יצחק רבין, ששימש כרמטכ"ל במלחמת ששת הימים ומאוחר יותר הפך לראש הממשלה, נרצח ביום זה בתל-אביב.

גלריה: יצחק רבין וחב"ד