ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 30. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:38
עלות השחר (עלות השחר):
05:11
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:56
זריחה (הנץ החמה):
08:38
סוף זמן קריאת שמע:
09:33
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:47
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:52
שקיעת החמה (שקיעה):
17:18
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):