ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 29. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:37
עלות השחר (עלות השחר):
05:10
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:55
זריחה (הנץ החמה):
08:37
סוף זמן קריאת שמע:
09:33
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:39
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:49
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:54
שקיעת החמה (שקיעה):
17:20
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:33 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):