Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ח תשרי ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:36
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:53
זריחה (הנץ החמה):
08:37
סוף זמן קריאת שמע:
09:32
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:50
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:56
שקיעת החמה (שקיעה):
17:22
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
55:51 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):