הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ח חשון ה׳תשפ״א

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:35
עלות השחר (עלות השחר):
05:08
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:53
זריחה (הנץ החמה):
08:36
סוף זמן קריאת שמע:
09:32
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:41
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:51
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:56
שקיעת החמה (שקיעה):
17:22
לילה (צאת הכוכבים):
23:25
חצות הלילה (הלילה):
55:53 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):