ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 24. אוקטובר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:34
עלות השחר (עלות השחר):
06:07
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:51
זריחה (הנץ החמה):
09:36
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:24
חצות (היום):
12:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:58
שקיעת החמה (שקיעה):
18:24
לילה (צאת הכוכבים):
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):