הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 24 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:34
עלות השחר (עלות השחר):
06:07
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:51
זריחה (הנץ החמה):
09:36
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:24
חצות (היום):
12:53
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:58
שקיעת החמה (שקיעה):
18:35
צאת השבת:
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):