Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי כ״ג תשרי ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:32
עלות השחר (עלות השחר):
06:05
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:49
זריחה (הנץ החמה):
09:35
סוף זמן קריאת שמע:
10:32
סוף זמן תפילת שחרית:
12:25
חצות (היום):
12:54
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:01
שקיעת החמה (שקיעה):
18:27
לילה (צאת הכוכבים):
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:36 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום שלאחר החג מכונה בשם "אסרו חג". עד סוף חודש תשרי לא אומרים תחנון בתפילה.