הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 21 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:32
עלות השחר (עלות השחר):
06:05
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:49
זריחה (הנץ החמה):
09:35
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:25
חצות (היום):
12:54
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:44
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:55
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:01
שקיעת החמה (שקיעה):
18:27
לילה (צאת הכוכבים):
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

האדמו"ר החסידי המפורסם רבי ישראל מרוז'ין נפטר בג' חשוון. הוא היה נכדו של אחד ממייסדי תנועת החסידות, רבי דובער ("המגיד") ממעזריטש. בין רבי ישראל מרוז'ין ובין האדמו"ר השלישי של חסידות חב"ד, רבי מנחם מענדל בעל ה"צמח צדק", שרר קשר ידידות הדוק.