הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 20 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:31
עלות השחר (עלות השחר):
06:04
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:48
זריחה (הנץ החמה):
09:35
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:25
חצות (היום):
12:54
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:45
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:56
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:03
שקיעת החמה (שקיעה):
18:28
לילה (צאת הכוכבים):
00:25
חצות הלילה (הלילה):
56:47 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):