הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 2 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:19
עלות השחר (עלות השחר):
05:52
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:36
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:29
חצות (היום):
13:00
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:59
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:14
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:02
הדלקת נרות:
18:24
שקיעת החמה (שקיעה):
18:49
לילה (צאת הכוכבים):
00:30
חצות הלילה (הלילה):
59:38 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ערב חג הסוכות