הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 18 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:30
עלות השחר (עלות השחר):
06:03
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:47
זריחה (הנץ החמה):
09:34
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:25
חצות (היום):
12:55
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:46
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:57
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:05
שקיעת החמה (שקיעה):
18:30
לילה (צאת הכוכבים):
00:26
חצות הלילה (הלילה):
57:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש
הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של חודש חשון (המכונה גם: מרחשוון).

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.