הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 15 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:28
עלות השחר (עלות השחר):
06:00
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:45
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:00
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:08
שקיעת החמה (שקיעה):
18:33
לילה (צאת הכוכבים):
00:26
חצות הלילה (הלילה):
57:33 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):