ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 14. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:27
עלות השחר (עלות השחר):
05:59
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:43
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:02
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:10
שקיעת החמה (שקיעה):
18:47
צאת השבת:
00:27
חצות הלילה (הלילה):
57:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

דון יצחק אברבנאל היה מנהיג בולט ביהדות ספרד בגירוש 1942. הוא היה שר בממלכה, אך בחר להצטרף לאחיו ולגלות עמם מספרד. הוא כתב פירוש מפורסם על התורה שנדפס בשנת 1579.

הלכות ומנהגים

השבת שלאחרי שמחת תורה מכונה "שבת בראשית", על שם שבה מתחילים לקרוא את התורה מחדש, ופותחים בפרשת בראשית.

פרשת השבוע היא זו שמאפיינת את אופי השבת והשבוע. אדמור"י חב"ד היו אומרים על שבת זו: כפי שאדם מציב את עצמו בשבת בראשית, כך תתנהל השנה כולה."

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש מרחשוון, שיחול בימי ראשון ושני בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית