ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 13. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:43
זריחה (הנץ החמה):
09:33
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:02
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:10
שקיעת החמה (שקיעה):
18:35
לילה (צאת הכוכבים):
00:27
חצות הלילה (הלילה):
57:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

נהוג להתחיל בבניית - או לפחות בתכנון - הסוכה. המדרש מציין כי הימים שבין יום הכיפורים וחג הסוכות הם ימים בהם עם ישראל עסוק "זה בסוכתו וזה בלולבו".

היום למחרת יום כיפור מכונה "בשם ה'" על-פי המסורת החסידית. ביום זה נהוג להשכים לבית הכנסת.