ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 13. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:59
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:43
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:50
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:49
הדלקת נרות:
18:11
שקיעת החמה (שקיעה):
18:36
לילה (צאת הכוכבים):
00:27
חצות הלילה (הלילה):
57:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):