ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת י. תשרי ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:58
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:26
חצות (היום):
12:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:51
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:12
שקיעת החמה (שקיעה):
18:48
Shabbat/Holiday/Fast Ends:
00:27
חצות הלילה (הלילה):
58:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום כיפור
היסטוריה יהודית

ביום כיפור נולדה רבקה אמנו, אשת יצחק ואם יעקב ועשיו.

ביו"ד בתשרי בשנת ב'תמט לבריאת העולם, 82 יום לאחר שבני ישראל חטאו בחטא העגל, ירד משה מהר סיני לאחר שאלוקים סלח בלב שלם לעמו ואמר "סלחתי כדבריך". אלוקים העניק למשה את הלוחות השניות, ובכך יום כיפור הפך ליום תשובה ומחילת עוונות.

הלכות ומנהגים

יום כיפור הוא היום הקדוש ביותר בשנה, הוא היום בו אנו קרובים לאלוקים ועצם נשמתנו מתגלה במלוא זוהרה. זהו יום ה'כיפורים' "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם" (ויקרא טז, ל).

במשך 26 שעות, מכמה רגעים לפני שקיעת החמה של ט' בתשרי ועד לצאת הכוכבים של י' בתשרי, לא אוכלים או שותים, לא רוחצים או סכים את הגוף, לא נועלים נעלי עור ונמנעים מקיום יחסי אישות.

במשך יום כיפור מתפללים בבית הכנסת 5 תפילות: ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה הנקראת השם זה משום שהיא נאמרת בזמן "נעילת שער", בסוף יום הכיפורים.. נהוג ללבוש בגדי לבן מכיוון שביום כיפור אנו דומים למלאכים וכן כדי להזכיר את יום המיתה ולעורר לחזרה בתשובה. בתפילת המוסף נאמרת תפילה מיוחדת המכונה "סדר עבודה", המתארת את עבודת הכוהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים.

בסוף יום הכיפורים קוראים "שמע ישראל" "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ו"ה' הוא האלוקים" ולאחר-מכן תוקעים בשופר ומכריזים "לשנה הבאה בירושלים"! מנהג חב"ד לשיר ניגון שמח המכונה 'מארש נפוליאון', המבטא את האמונה והביטחון שבורא העולם מחל לנו על עוונותינו והעניק לנו שנה טובה ומבורכת. בתום הצום אוכלים סעודה חגיגית.

על פי תקנת הבעל שם טוב (ראה הלכות ומנהגים ליום א' באלול), ביום הכיפורים מסיימים את ספר התהילים. לאחר תפילת המוסף אומרים את הפרקים קלג-קמא, ולאחר תפילת הנעילה קמב-קנ.