הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 12 אוקטובר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:26
עלות השחר (עלות השחר):
05:58
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:31
סוף זמן תפילת שחרית:
12:27
חצות (היום):
12:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:51
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:03
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:12
שקיעת החמה (שקיעה):
18:37
לילה (צאת הכוכבים):
00:27
חצות הלילה (הלילה):
58:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):