ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 11. אוקטובר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:25
עלות השחר (עלות השחר):
05:58
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:27
חצות (היום):
12:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:51
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:04
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:51
הדלקת נרות | תחילת הצום:
18:13
שקיעת החמה (שקיעה):
18:38
לילה (צאת הכוכבים):
00:27
חצות הלילה (הלילה):
58:11 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

בערב יום הכיפורים לפנות בוקר מקיימים את מנהג ה"כפרות". נוטלים תרנגול לגבר או נער ותרנגולת לנערה או אישה, מסובבים מעל לראש שלושה פעמים ואומרים נוסח מיוחד ליום זה. ניתן גם לקיים את המנהג עם סכום כסף, וכןבימים לפני ערב יום הכיפורים.

ערב יום הכיפורים נחשב כחג, ובמהלכו אוכלים שתי סעודות חגיגיות: הראשונה בבוקרו של יום והשניה לפני הצום ("הסעודה המפסקת"). יש להרבות באכילה ובשתיה ביום זה.

גברים ונשים נוהגים ללכת בערב יום הכיפורים ל"מקווה טהרה" כדי להוסיף טהרה וקדושה לפני בוא יום הכיפורים.

בערב יום הכיפורים מבקשים - ומקבלים - מגבאי בית-הכנסת או רב "לעקאח", עוגת דבש מתוקה. הטעם למנהג זה: אם חלילה נגזר עלינו להצטרך למתנת בשר ודם השנה, נצא ידי חובתנו בקבלת עוגת דבש.

מנהגים נוספים לערב יום כיפור כוללים קבלת 39 מלקות ברצועת עור, אמירת נוסח הוידוי "על חטא" אחרי תפילת המנחה ולפני תפילת כל נדרי, והדלקת נר נשמה שידלק במשך כל יום הכיפורים.

יום כיפור, היום הקדוש ביותר בשנה, מתחיל הלילה עם שקיעת החמה. במשך יום כיפור - שמסתיים לאחר צאת הכוכבים מחר, בי' בתשרי - נמנעים מאכילה ומשתיה, מרחיצה ומסיכה, מנעילת נעלי עור וקיום יחסי אישות.

ראו גם: מדור מיוחד ליום כיפור.

הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים מכונים "עשרת ימי תשובה. חז"ל מציינים כי על תקופה זו נאמר "דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב". במהלך התפילות מוסיפים "אבינו מלכנו", ובתפילת שמונה עשרה מוסיפים קטעים מיוחדים לימים אלו.

הבעל שם טוב תיקן לומר 3 פרקי תהילים בכל יום מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כאשר ביום הכיפורים אומרים 36 פרקים. היום אומרים את הפרקים קיב-קיג-קיד, לפני תפילת כל נדרי אומרים את הפרקים קטו-קכג, ולפני השינה קכד-קלב .