ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 11. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:25
עלות השחר (עלות השחר):
05:57
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:41
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:27
חצות (היום):
12:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:52
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:05
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:14
שקיעת החמה (שקיעה):
18:39
לילה (צאת הכוכבים):
00:27
חצות הלילה (הלילה):
58:18 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):