ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 10. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:24
עלות השחר (עלות השחר):
05:57
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:40
זריחה (הנץ החמה):
09:32
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:27
חצות (היום):
12:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:53
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:06
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:15
שקיעת החמה (שקיעה):
18:40
לילה (צאת הכוכבים):
00:28
חצות הלילה (הלילה):
58:28 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה מנהיג חסידי שהתפרסם בעיקר בשל דברי הסניגוריה שהיה מלמד תמיד על עם ישראל. הוא כונה 'סניגורן של ישראל', ונפטר בכ"ה בתשרי.

סיפור על רבי לוי יצחק משלוח מנות מן השמים

כ"ה בתשרי הוא גם יום פטירתו של רבי משה מפרשבורג, הידוע בכינוי ה"חתם סופר", על שם ראשי התיבות של ספרו חידושי תורת משה. רבי משה היה סמכות הלכתית מפורסמת, והתפרסם גם בשל מאמציו להגן על היהדות המסורתית מפני רוחות זרות.