ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 8. אוקטובר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:23
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:39
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:28
חצות (היום):
12:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:54
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:08
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
18:17
שקיעת החמה (שקיעה):
18:42
לילה (צאת הכוכבים):
00:28
חצות הלילה (הלילה):
58:47 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום שלאחר החג מכונה בשם "אסרו חג". עד סוף חודש תשרי לא אומרים תחנון בתפילה.