ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 7. אוקטובר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:22
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:39
זריחה (הנץ החמה):
09:31
סוף זמן קריאת שמע:
10:30
סוף זמן תפילת שחרית:
12:28
חצות (היום):
12:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:55
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
17:09
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:56
הדלקת נרות:
18:18
שקיעת החמה (שקיעה):
18:43
לילה (צאת הכוכבים):
00:28
חצות הלילה (הלילה):
58:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם, בנו של רבי דובער "המגיד ממעזריטש" וחבר ללימודים של רבי שניאור זלמן מליאדי, נפטר ביום זה. הוא כונה "אברהם המלאך" בשל צדיקותו.