ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 12. יולי 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:12
עלות השחר (עלות השחר):
04:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
05:44
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:24
סוף זמן תפילת שחרית:
12:46
חצות (היום):
13:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
16:56
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
18:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
19:27
הדלקת נרות:
19:49
שקיעת החמה (שקיעה):
20:17
לילה (צאת הכוכבים):
00:46
חצות הלילה (הלילה):
71:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

מבצע אנטבה הביא לשחרור בני-ערובה יהודים שנחטפו והוחזקו בשדה התעופה הבינלאומי של אנטבה, אוגנדה.