ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 9. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:13
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:47
חצות (היום):
12:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:49
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:53
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:53
שקיעת החמה (שקיעה):
17:20
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
51:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לפי דיעות שונות המובאות בספר סדר הדורות, כ"ח בטבת הוא יום הולדתו – ויום פטירתו – של שמעון בן יעקב (דיעות אחרות סוברות כי הוא נולד בכ"א בטבת).

ביום זה סיים שמעון בן שטח לסלק את הצדוקים (זרם הכופר בתורה שבעל-פה ובסמכות חכמינו זכרונם לברכה) ששלטו בסנהדרין, והחליף אותם עם תלמידי חכמים הנאמנים לתורת ישראל. היה זה בכ"ח בטבת שנת ג'תרפ לבריאת העולם.

ביום זה נולדה הרבנית חנה, אמו של הרבי מליובאוויטש זי"ע. הרבנית חנה היתה אשתו של רבי לוי יצחק שניאורסאהן, רב העיר דנייפרופטרובסק, ועודדה ללא חת את הפצת היהדות שלו למרות רדיפות הק.ג.ב.