ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני כ״ז. טבת ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:21
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:47
חצות (היום):
12:14
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:48
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:52
שקיעת החמה (שקיעה):
17:20
לילה (צאת הכוכבים):
23:47
חצות הלילה (הלילה):
51:28 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב שמשון רפאל הירש, תלמיד-חכם, פילוסוף ורב העיר פרנקפורט ד'מיין שקירב את יהודי גרמניה למורשת ישראל, נפטר ביום זה.