ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 7. ינואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:20
עלות השחר (עלות השחר):
05:55
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:42
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:46
חצות (היום):
12:13
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:47
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:52
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:52
שקיעת החמה (שקיעה):
17:19
לילה (צאת הכוכבים):
23:46
חצות הלילה (הלילה):
51:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):